Geen kans meer voor Kreidler (1982)

Allerlei artikelen over Kreidler, vaak overgenomen uit oude tijdschriften.
Bericht
Auteur
Gebruikersavatar
Maarten
Beheerder
Berichten: 7842
Lid geworden op: 01 sep 2002, 09:13
Locatie: Den Haag, Nederland
Contacteer:

Geen kans meer voor Kreidler (1982)

#1 Bericht door Maarten » 27 jan 2007, 07:42

Geen kans meer voor Kreidler. (1982)

Bron: 1982
Foto's:
Auteurs:

Geen kansen meer voor Kreidler. Na het faillissement zal er nog altijd een tekort zijn van 15 miljoen mark.
Op de IFMA 1980 nam de geruchtenstroom al toe: Kreidler staat kort voor het einde. Zelfs de handelaren die van de moeilijkheden bij de Schwabische firma nog niets gehoord hadden vertoonden grote onzekerheid tijdens de prévoorstelling van de modellen. Kreidler was voor de start van de lichte motorfietsen nog minder gerust dan de Duitse concurrentie. Ook het pas voor de helft voltooide Enduro model "Mustang" beloofde geen succesvolle entree in de nieuwe klasse. Het gevecht om te overleven voor de oude Kreidler GmbH was op dit ogenblik al gestreden, het halve jaar tot de ineenstorting was zonde van de tijd waarin misschien door het direct ontkoppelen van de tweewielertak het roer nog enigszins op tijd kon worden omgegooid.
Het aantreden van de drie gebroeders Willner en hun neef Antin Willner in maart 1981, wekte nog éénmaal vertrouwen bij de investeerders, Kreidler-handelaren, leveranciers en liefhebbers van het merk. Kenners van de branche voorspelden echter al eerder dat de poging tot een doorstart te duur en tevergeefs zou zijn .
Op 1 februari 1982, midden in het dal van de omzet dat er altijd was gedurende de winter, was het dan zover: Het Kreidler fabrieksterrein. Het ruimen van het terrein in Kornwestheim is begonnen.
De Kreidler GmbH & Co KG vroegen bij de rechtbank in Ludwigsburg een surseance van betaling aan.
De voorgeschiedenis van de Kreidler misére is gauw verteld. Tot zijn dood in september 1980 hield de eens zo geniale motorbouwer, maar nu op hoge leeftijd koppige en rechtlijnige ondernemer Alfred Kreidler de schijn hoog een bedrijf te leiden dat zonder gebreken was. Wanneer in februari 1981 de opdracht tot faillissement de sluier oplichtte waren er verplichtingen van 160 miljoen mark waar slechts 140 miljoen mark aan activa tegenover stonden. De ondergang was een gevolg - en dat nu is het tragische aspect voor de tweewieler afdeling- van de productie van metaal halffabricaten , de tweewielers op zich genomen waren tot het laatst aan toe in de zwarte cijfers gebleven. Zeer noodzakelijke investeringen in de metaal sector waren achterwegen gebleven en het eens zo stralende tweewielermerk Kreidler ging ten onder in de overigen activiteiten van de GmbH
Het einde van de onderneming en het aantreden van de Willners kwam op een mogelijk ongunstig moment. De Duitse fabrikanten van lichte gemotoriseerde tweewielers zaten in een zware crisis. Het liet zich aanzien dat de Japanners de concurrentiestrijd bij de lichte motorfietsen middels lage prijzen zouden aangaan. Parallel hieraan liep de ineenstorting van de bromfietsmarkt. De "Mofa" liep in die tijd al slechter dan dat de meest pessimistische kenners uit het vak hadden voorspeld. Voor Kreidler en de nieuwe bazen waren er nog de bijkomende problemen waarmee de Duitse concurrenten gen last hadden. Er ontbrak bij de introductie van de 80 cc klasse aan modellen, de faam van het merk had door het einde van de Kreidler GmbH aanmerkelijk geleden, de productie faciliteiten waren verouderd, voor de zondermeer noodzakelijke verhuizing van de gehuurde fabriek in Zuffenhausen naar de eigen ruimten in Kornwestheim waren geen middelen voor handen. Een klein gedeelte mag ook veroorzaakt zijn door het inhouden van handels orders gedurende de herfst en winter 1982/1982. Een kleine 10000 motorfietsen stonden in opslag toen de al met arbeidstijd gekorte Kreidler werknemers eind Januari de eerste tekenen van het naderende einde bemerkten en het transport van kant en klare motorfietsen door toeleveranciers verhinderden. Na het fiasco bij Dual en Videocolor diende zich al weer een einde aan van een eens zo gerenommeerde firma.
Curator Dr. Volkert Grub stelde de financiële situatie begin februari als volg vast: 18 miljoen Mark schulden bij de bank, 5,5 miljoen mark voor lonen en verplichtingen met inbegrip van de Ziekenfondsbijdrage tot eind maart. De altijd weer genoemde noodzakelijke borgstelling van 4 miljoen mark (loon en verplichtingen voor de tijd die nodig is voor het afwikkelen van het faillissement en pensioen aanspraken) werden niet door Grub bevestigd. Daar tegenover stond een door Grub op 13 miljoen mark geschat stuk grond met hallen en kantoren van ongeveer 13000 m2 in Kornwestheim. De 10000 complete motorfietsen en de reserve onderdelen moesten nog eens 13 miljoen mark opbrengen. Daarboven nog de 5 miljoen mark die de Willners nog niet overgemaakt hadden maar al wel als onderpand waren aangenomen. Bij een post van onvoorziene lasten van 35% moet men ook nog rekening houden met 9,5 miljoen mark aan schulden bij de toeleveranciers De overige bovengenoemde verplichtingen zijn aanspraken met een " voorrecht" die volledig uitgekeerd moeten worden voor het faillissement kan worden uitgesproken.
De Kreidler-bedrijfsleider Wolf-Dieter Gramatke en Heinrich Keim schatten de mogelijke opbrengst van de motorfietsen voorraad en de bijbehorende reserve onderdelen met 15 miljoen mark wat hoger in, doch ook zij maakten zich midden februari geen illusies meer: Op Kreidler voertuigen die in Duitsland geproduceerd zijn hoeft men nauwelijks meer te rekenen.
Er was volgens hun berekeningen 15 miljoen mark nodig om de toeleveranciers tevreden te houden om een succesvolle start mogelijk te maken. Een deprimerend beeld In de hallen te Kornwestheim waar nu de machines van de metaalafdeling gedemonteerd en voor een groot deeel tot schroot worden verwerkt, wachten nieuwe Kreidler tweewielers op bestellingen. Ongeveer 10 000 stuks staan in binnen en buitenland op voorraad. Echte interesse in een voortzetting van de productie in Kornwestheim/Zuffenhausen heeft in verband met de hernieuwde sluiting van Kreidler niemand getoond. De provincie Baden-Wurtemburg was alleen bijgesprongen in het geval dat er ter gelijkertijd een krachtige financiële injectie uit de ondernemershoek zou volgen. Voor de Willners betekende dat opnieuw een aanspraak op hun privé vermogen om de noodzakelijke zekerheid te verkrijgen. Daarom haakten zij ook af.
Welke perspectieven blijven er verder nog over in de nu ontstane situatie?. De Duitse concurrentie en ook Puch zullen geen echte belangstelling hebben in een overname. Zij kampten zelf met overcapaciteit. Puch kon in ieder geval de kant en klare 80 cc motor overnemen. Buitenlanders - hier worden nog steeds de Indiërs als potentiële kandidaten genoemd- zouden alleen geïnteresseerd zijn in de technisch knowhow zowel als in enkele machines voor de productie. Dat er in Duitsland en dan ook nog wel in het gebied met de " hoge lonen" rond Stuttgart ooit nog tweewielers gebouwd zouden gaan worden, daar denkt niemand meer serieus aan.
Wat als enige oplossing overblijft is een handelsfirma die in het buitenland Mofas, Mokicks en lichte motorfietsen koopt respectievelijk naar eigen ontwerpen laat bouwen en deze dan onder de naam Kreidler verhandelt. Verder zou deze firma de service van onderdelen voor de Kreidler rijders van nu verzorgen Dat het mogelijk zou zijn om de vroegere modellen reeks uit het buitenland te betrekken lijkt uiterst onwaarschijnlijk. Ook bij een faillissement geldt het als zinvol de productie voort te zetten om het nog aanwezige materiaal op te gebruiken. Gramatke en Keim gaan ervan uit dat er nog 1800 stuks voltooid kunnen worden. Echter ook dat staat nog niet vast. Het is erg hard aangekomen, aldus verklaarden de managers, dat de enkele toeleveringsbedrijven hun prijzen niet met 6% maar met 100% verhoogd hadden. Dat is een teleurstellende houding die een doorstart van de productie welhaast gekkenwerk zou maken.
Wolf-Dieter Gramatke en zijn nieuwe taak bij Kreidler met een enorm enthousiasme en reeds enkele successen is begonnen, wil nog niet van opgeven weten. Hij wil op zijn minst nog gaan handelen met andere merken onder de naam Kreidler. Daarom is hij geïnteresseerd in een wrijvingsloze afhandeling van het faillissement. Daarom hoopt hij dan ook op een nette uitverkoop van de voorraden en de mogelijk nog te bouwen motorfietsen uit het materiaal bestand. Of dat gelukt is meer dan twijfelachtig. Tegen het einde van het jaar wil curator Grub de hele zaak hebben afgehandeld . Het is dan ook moeilijk voor te stellen dat men aan een verkwisting van de restvoorraden zal ontkomen.

De tragedie in twee bedrijven
Welke voorlopige conclusies moeten er getrokken worden uit de ondergang van Kreidler? Wie nu de zweep over de deelnemende acteurs legt, is bevooroordeeld. Ook bij het faillissement van Borgward waren de criticaster snel ter plaatse.. Later zou echter blijken dat zij ongelijk hadden en dat een voortzetting mogelijk was geweest.
Het eerste deel van de tweedelige mislukking had naar opvatting van Heinrich Keim vermeden kunnen worden als met de afdeling tweewielers al in 1978 en opzijn laatst in 1979 had ontkoppeld van de afdeling metaal. Ook al was dat niet eenvoudig geweest, het had in ieder geval een financieel technische scheiding betekend. De tweewieler activiteiten waren verdeeld over drie fabrieken. De materiele ontvlechting had echter wel weer een kapitaal inzet noodzakelijk gemaakt. En hier bijt zich nu net de kat in de staart.
De oude Kreidler GmbH& Co KG heeft aan een ziekte geleden die ondertussen de gehele Duitse economie doormaakt: het tekort aan kapitaal. Precies in de smaak van de jeugd echter geen kans meer. Kreidler stond op de RAI te Amsterdam.
Als zich de vraag op de markt kortstondig veranderd is de eigen kracht niet groot genoeg om hierop overeenkomstig te reageren. De golven in de conjunctuur en structurele veranderingen worden daarmee zaken die een onderneming uit de rails kunnen doen lopen. De zelfherstellende werking van de Duitse economie raakte verlamd er kunnen nauwelijks nog ingrijpende beslissingen genomen worden op het ondernemers gebied zonder dat er ruggespraak wordt gehouden met de banken.
Kreidler moest onder dergelijke omstandigheden vechten. Alfred Kreidler had tot op hoge leeftijd de teugels niet uit handen gegeven. Daarom was het voor degene die de ondergang zagen aankomen ook niet mogelijk het tweewieler gedeelte te ontkoppelen. Harder nog dan bij Hercules en Zündapp werd Kreidler getroffen door de liquidatie van de lichte tweewieler afdeling omdat de firma met de Florett bovenal gebouwd had op sportieve successen welke van de serie producten afstraalden.
Als meervoudig kampioen van de "borrelglas klasse" hebben de mensen uit Kornwestheim naam gemaakt. De overwinningen op de circuits leverden veel meer op dan die van de concurrentie in de off-road sport. De nieuwe definitie van de lichte motorfiets met een begrenzing van het toerental en de snelheid korte de vleugels in van de motorenbouwers en werd daarmee de verkopers van Kreidler nadelig. Met de lichte motorfiets was voor Kreidler ook hun eigen filosofie gestorven. Of een wereldtitel in 1982 ook behaald zou worden weet niemand. Gramatke zette -bijna- alles op deze kaart en het is aan hem te danken dat Kreidler op de circuits de beste vooruitzichten had.
De gebroeders Willner hadden na het verkrijgen van het eigendom en de tweede sluiting van Kreidler zwaarwegende protesten over zich heen gekregen. Vervolgens werd hun voor de voeten geworpen dat zijn met het grote stuk grond in Kornwestheim hadden gespeculeerd
De waarde hiervan was vervolgens berekend op 32 miljoen mark, de Willners hadden echter " slechts" 27,6 miljoen mark betaald voor de gehele onderneming inclusief dode en levende inventaris. De GmbH had een stamkapitaal van 50.000 mark , de KG voorzien van 10 miljoen mark waarvan de gebroeders tot nu toe slechts 5 miljoen mark hadden ingebracht.

Curator Grub maakt ondertussen een nieuwe berekening die de bemoeienis van de Willners in een heel ander daglicht plaatst. Hij schat de waarde van grond met gebouwen op een bescheiden 13 miljoen mark, en zelfs dat is volgens hem niet realistisch daar een koper van een industrie terrein zich ten tijde van economische flauwte niet direct te vinden is. Grub rekent met een wachttijd van 2 jaar en een renteverlies van een dikke 3 miljoen mark.
Wie de branche en de daarbij behorende problemen, die reeds begin 1981 niet te overzien waren, kende die weet ook dat het aantreden van de Willner broers meer een sentimentele dan een zuiver op berekening gestoelde beslissing was. En wie nu echt verwacht dat de broers hun privé vermogen in de strijd zouden werpen, die ontkent mogelijkheid en kansen. Een onderneming die van zijn gunstige merknaam leeft kan niet tweemaal in één jaar de poorten sluiten en openen zonder een aanzienlijke deuk in het imago.
Wat er was gekomen als Kreidler in de race was gebleven: een stoere machine met liggende motor en sterk gebogen windscherm en de snelle achterkant die in Amsterdam bij de jonge bezoekers met onverdeeld enthousiasme werd ontvangen.
Wat er overblijft is de flauwe smaak die in ieders mond ligt die zich met dit merk verbonden weet. De starre houding van de overheid ten aanzien van veel grotere hopenloze gaten - het begon in Polen en liep door tot en met Rollei en Garski - mag teleurstellend zijn, maar het verbaast niet . Dergelijke reddingsacties - ook al zijn zij nog zo succesvol - passen niet in deze tijd. Terwijl in Engeland de vrienden van Freddie Laker miljoenen ingezameld hebben om zijn luchtvaartbedrijf vlot te trekken kan Kreidler ter vergeefs wachten op een nationale inzameling . De bouwers van luchtschepen in Duitsland konden daarmee na de eerst wereldoorlog in moeilijke tijden gered worden. Heden ten dage is een firma met een grote traditie maar zonder geluk nauwelijks meer waard dan een vermelding in het register


Het Kreidler-einde en de betrokkenen
450 werknemers moeten ervan uitgaan dat zij binnen afzienbare tijd hun arbeidsplaats verliezen. Voor de jongere onder hen uit de technische afdelingen bestaan goede vooruitzichten om een vergelijkbare functie te vinden bij de andere metaalverwerkende bedrijven in de omgeving van Stuttgart. De oudere collega's uit de techniek kunnen ook nog op een overeenkomstige functie rekenen. Voor de mensen van financiële en technische administratie zijn de vooruitzichten evenwel slecht. Voor de tweewielerspecialisten onder hen heeft de branche nu echter geen passende baan. De afwikkeling zal tot het einde van het jaar duren.

De handelaren staan voor een groot gedeelte nu voor de vraag of zij op buitenlandse machines met een Kreidler embleem moeten wachten of andere merken erbij nemen. Hier verdringen zich Horex en Tornax reeds als "Auslandsdeutche" op de markt. Er zal op termijn van moeten worden uitgegaan dat de onderdelen service op een of andere manier moet worden zeker gesteld De merknaam Kreidler zal door de tweede fabriekssluiting nog eens te meer te lijden hebben wat de uitverkoop van de motorfietsen die op voorraad waren aanzienlijk zal beïnvloeden. Van belang daarbij zal zijn onder welke voorwaarden de fabriek deze aan de man probeert te brengen.
De toeleveranciers van de Kreidler fabriek staan voor een moeilijke situatie, Heinrich Keim becijfert alleen al de omzet die de Duitse leveranciers op jaarbasis komt op rond de 40 miljoen mark. Zeer in het bijzonder getroffen worden de kleine bedrijfjes die vrijwel hun gehele productie op Kreidler gebaseerd hadden. Sommige onderdelen leveranciers die ook aan andere tweewielerproducenten leveren zullen hun capaciteiten een beetje moeten bijstellen . Dat moet als gevolg hebben hogere prijzen of dalende rendementen. Hiervan zijn de gevolgen door het einde van Kreidler nog nauwelijks te overzien.
De Duitse concurrentie kan zich door de problemen van de Duitse toeleveringsbedrijven nauwelijks gelukkig voelen bij deze ontwikkeling. Het marktaandeel van Kreidler tot nu toe laat zich met zekerheid niet eenvoudig verdelen onder de Duitse fabrikanten. Aangezien er een nieuwe invasie uit Japan met watergekoelde lichte motorfietsen te wachten staat, is het aannemelijk dat hierdoor het leeuwendeel wordt opgeslokt. De te verwachten bescheiden winst van de Duitse fabrikanten zal door de verzwakking van de binnenlandse tweewieler industrie door het einde van Kreidler GmbH , daar nauwelijks tegenop wegen.
De motorsporters die bij de Kreidler GmbH & Co KG onder contract stonden hebben zeer acute problemen. De in het vooruitzicht gestelde overname door Krauser is niet tot stand gekomen . De ontkoppeling van de racestal zoals manager Gramatke zich had voorgesteld is mislukt. Het is volgens Gramatke aantoonbaar dat er twee complete machines gereed zijn . De prijs die voor het aanwezige materiaal moet volgens zijn idee liggen in de buurt van de 250.000 mark. Hij gaat ervan uit dat er alleen privé rijders met de machines, die overigens bij testen uitstekende prestaties hebben geleverd, hun heil op de circuits zullen zoeken.


Artikel gescand door Dimage (Frans).
Artikel vertaald van Duits naar Nederlands door Rijk.
Artikel geplaatst door Maarten.
© 2007 www.kreidler.nl
Laatst gewijzigd door Maarten op 27 jan 2007, 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
dijk
Winnaar Kreidlerverkiezing crossklasse 2010
Berichten: 18687
Lid geworden op: 04 dec 2003, 19:43

#2 Bericht door dijk » 27 jan 2007, 09:38

de treurige ondergang van ons merk :(

Gebruikersavatar
Leopold Hogenhuis
Berichten: 1835
Lid geworden op: 15 nov 2004, 13:02
Locatie: Bilzen B
Contacteer:

#3 Bericht door Leopold Hogenhuis » 27 jan 2007, 10:13

Inderdaad, zeer treurig.

Ben onder de indruk, had niet mogen gebeuren.

Roland
Berichten: 4285
Lid geworden op: 22 nov 2004, 09:18
Locatie: Amstelveen
Contacteer:

#4 Bericht door Roland » 27 jan 2007, 10:31

Ja als je de marktontwikkelingen niet goed volgt dan kan dat helaas gebeuren.

En laten we eerlijk zijn: die laatste Kreidlers zagen er toch niet uit :twisted: plastic en een TE hoge prijs, datzelfde geld ook voor Zundapp.

Dat gat hebben de Jappaners goed opgevuld :lol:

Rolandino

Gebruikersavatar
Enzo-tvdzijden
Expert
Berichten: 47669
Lid geworden op: 27 nov 2002, 21:55
Locatie: Gem. Leidschendam/Voorburg

#5 Bericht door Enzo-tvdzijden » 27 jan 2007, 10:54

Toch altijd weer tragisch zo´n verhaal van de werkelijkheid te lezen. :cry:

En die Joker heeft nu al een doorgezakte standaard. Waarschijnlijk als demo op een beurs gestaan met de gehele dag "droogracende" jongens erop. :lol:

Goed werk weer mannen. :thumbleft Ook mider leuke berichten sieren het merk Kreidler.

Enzo

Gebruikersavatar
Thijs Leuven
Berichten: 1779
Lid geworden op: 09 sep 2006, 21:11
Locatie: Maastricht
Contacteer:

#6 Bericht door Thijs Leuven » 27 jan 2007, 11:04

Mooi stukje, spijtig dat ons merkje zo ten onder is moeten gaan. Maar zo zijn veel grote oude bedrijven kapot gegaan door concurrentie uit Azië :cry:

Thijs

Gebruikersavatar
Melvin
Berichten: 7998
Lid geworden op: 30 mei 2003, 16:32
Locatie: Gelderland

#7 Bericht door Melvin » 27 jan 2007, 11:52

prachtig verhaal, hulde voor de mannen die dit weer in elkaar gedraaid hebben

Gebruikersavatar
tonnie de groot
3-voudig winnaar Kreidlerverkiezingen.
Berichten: 1715
Lid geworden op: 10 sep 2002, 21:28

#8 Bericht door tonnie de groot » 27 jan 2007, 12:33

En die Joker heeft nu al een doorgezakte standaard. Waarschijnlijk als demo op een beurs gestaan met de gehele dag "droogracende" jongens erop.

die heeft kreidler ondanks zijn verdere goede kwaliteit nog nooit goed kunnen maken,dit blijft een probleem.

kreidler is door zijn kostenplaatje helaas verloren gegaan.ze waren gemiddeld 1250 gulden duurder dan de japanse concurent.
en die waren ook nog eens voor veel minder geld op te voeren.
en schakelde als boter, zonder lekkage.
dat het veel minder rijconfort gaf en van veel minder kwaliteit,daar gaven we met zijn alle niets om.

mvg van tonnie de groot.

Sebastian
Berichten: 349
Lid geworden op: 15 sep 2004, 21:59
Locatie: Vierhouten

#9 Bericht door Sebastian » 27 jan 2007, 14:00

Ik denk dat het merk min of meer op zijn hoogtepunt is gestopt, Qua modellen dan. De tenondergang heeft er alleen maar voor gezorgd in mijn ogen dat het tamelijk exclusief is om nu een kreidler te rijden.

Gebruikersavatar
tombo
Berichten: 4057
Lid geworden op: 06 okt 2002, 13:56
Locatie: Nijmegen
Contacteer:

#10 Bericht door tombo » 27 jan 2007, 14:01

Tot zijn dood in september 1980 hield de eens zo geniale motorbouwer, maar nu op hoge leeftijd koppige en rechtlijnige ondernemer Alfred Kreidler de schijn hoog een bedrijf te leiden dat zonder gebreken was.
Haha, dat koppige is ook erg herkenbaar hier op 't forum, zou dat soms merk-eigen zijn? :P

Gebruikersavatar
Thijs Leuven
Berichten: 1779
Lid geworden op: 09 sep 2006, 21:11
Locatie: Maastricht
Contacteer:

#11 Bericht door Thijs Leuven » 27 jan 2007, 14:40

Op het toppunt qua modellen zeg je? Daar ben ik het absoluut niet mee eens. In de jaren '70 is het allemaal eenhiedsworst geworden, vind ik echt niet mooi... Vrijwel niks uit de jaren '70 is mooi trouwens :lol:

Gebruikersavatar
Johan van Zanten
Berichten: 1241
Lid geworden op: 08 jan 2005, 16:45
Contacteer:

#12 Bericht door Johan van Zanten » 27 jan 2007, 14:53

verdrietig verhaal :(

Vind die nieuwe kreidler een beetje plastic...

VincentF
Berichten: 516
Lid geworden op: 03 sep 2005, 19:59
Locatie: Huizen!
Contacteer:

#13 Bericht door VincentF » 27 jan 2007, 15:47

Ja idd Johan, een het lijkt net of ze een rok over een bestaand model kreidler heen hebben getrokken.

Vincent

Gebruikersavatar
RS3001
Berichten: 1782
Lid geworden op: 02 jan 2007, 19:00
Locatie: Drenthe
Contacteer:

#14 Bericht door RS3001 » 27 jan 2007, 16:26

Interessant artikel, raar gezicht dat het blok er zo vreemd onder uit komt.

Gebruikersavatar
Maarten
Beheerder
Berichten: 7842
Lid geworden op: 01 sep 2002, 09:13
Locatie: Den Haag, Nederland
Contacteer:

#15 Bericht door Maarten » 27 jan 2007, 18:21

Johan van Zanten schreef:verdrietig verhaal :(

Vind die nieuwe kreidler een beetje plastic...
Maar we zien die "nieuwe" Kreidler ook door onze hedendaagse ogen, in 1982 was het toch een moderne look.

Gebruikersavatar
Henk 3bakvoet
Winnaar Kreidlerverkiezing Lexmond 2005
Berichten: 8928
Lid geworden op: 27 jan 2005, 01:01
Locatie: Koog aan de Zaan

#16 Bericht door Henk 3bakvoet » 27 jan 2007, 18:23

Kreidler is niet dood, hij leeft !

Gebruikersavatar
pimvandongen
Berichten: 4459
Lid geworden op: 24 nov 2002, 20:56
Locatie: Duitsland

#17 Bericht door pimvandongen » 27 jan 2007, 18:52

Henk 3bakvoet schreef:Kreidler is niet dood, hij leeft !
klopt, en elvis leeft ook nogsteeds :wink:

Gebruikersavatar
Dimage
Moderator
Berichten: 6634
Lid geworden op: 15 mar 2003, 13:33
Locatie: Maassluis

#18 Bericht door Dimage » 27 jan 2007, 18:56

Complimenten aan Rijk, het was al een niet makkelijk weg lezend Duits verhaal, wat hij heeft overgezet naar een zeer nette leesbare Nederlandse versie. :clap

grtz Frans

Gebruikersavatar
tombo
Berichten: 4057
Lid geworden op: 06 okt 2002, 13:56
Locatie: Nijmegen
Contacteer:

#19 Bericht door tombo » 27 jan 2007, 19:05

Maarten schreef:
Johan van Zanten schreef:verdrietig verhaal :(

Vind die nieuwe kreidler een beetje plastic...
Maar we zien die "nieuwe" Kreidler ook door onze hedendaagse ogen, in 1982 was het toch een moderne look.
Zet er een Honda MB naast, uit hetzelfde tijdperk, die ziet er toch wel mooier uit ;)

Gebruikersavatar
tombo
Berichten: 4057
Lid geworden op: 06 okt 2002, 13:56
Locatie: Nijmegen
Contacteer:

#20 Bericht door tombo » 27 jan 2007, 19:07

Wat voor frame zat er eigenlijk verstopt onder dat plastic? Een nieuw ontworpen frame? Of een standaard kreidlerframe. Want het ding ziet er wel zo uit alsof er gewoon 1 of andere plastic behuizing over dat frame geplakt is

Gebruikersavatar
Johan van Zanten
Berichten: 1241
Lid geworden op: 08 jan 2005, 16:45
Contacteer:

#21 Bericht door Johan van Zanten » 27 jan 2007, 19:31

ja vind ik ook.

zal wel hetzelfde frame zijn. Maargoed denk als dat ze wel gemaakt waren dat als ze nu nog reden alle kappen op/kapot waren.

VincentF
Berichten: 516
Lid geworden op: 03 sep 2005, 19:59
Locatie: Huizen!
Contacteer:

#22 Bericht door VincentF » 28 jan 2007, 12:48

Volgens mij is het gewoon een 81'er met een plastic kap eroverheen.

@johan, wat dia kappen betreft heb je wel gelijk, alles stuk en een goed exemplaar net zo zeldzaam en duur als de 6-bak (relatief gezien dan)

snel
Berichten: 1966
Lid geworden op: 06 nov 2005, 21:26
Locatie: omg.Assen
Contacteer:

#23 Bericht door snel » 28 jan 2007, 13:52

Ze zijn naar mijn idee direkt na het hoogtepunt gestopt.
Het einde kan veel erger...
Neem nu Hercules ,die hebben het nog lang volgehouden ,maar de laatste jaren waren het totaal verouderde Duitse damesbrommertjes en een in Tsjechie gebouwde versnellingsbrommer met goedkoop design. Gelukkig voor de Hercules fans heten de gedrochten die daar in Nürnberg nu afgemonteerd (niet geproduceerd) worden Sachs. Vreemd eigenlijk want er zit geen Sachs motor in.
En Simson was in 1990 de grootste bromfietsfabriek van Europa.
Natuurlijk waren hun modellen totaal verouderd ,maar er lagen nieuwe frisse ontwerpen klaar.
Na een lange lijdensweg kwam na 3x herstart een paar jaar geleden een slot op de deur.
Ook hier ging men de berg af van fabriek die alles zelf maakte richting delen aankopen en afmonteren.

Bij deze beide "volhouders" kwam het zelfde probleem steeds kijken. Duitsland is te duur om brommers te produceren ,en Duitsers bouwen veel te praktische en degelijke modellen in een tijd dat een brommer gewoon modieus moet zijn en hooguit 4 jaar mee hoeft te gaan.

Overigens heeft een Simson als enige Duitser sinds de 60er jaren een hufterproof standaard van gegoten geprofileerd aluminium met een lange scharnierbus erin.
Dat had de rest beter maar eens kunnen kopieren .

Gebruikersavatar
Johan van Zanten
Berichten: 1241
Lid geworden op: 08 jan 2005, 16:45
Contacteer:

#24 Bericht door Johan van Zanten » 28 jan 2007, 20:16

verschrikkelijke instelling van mensen; de brommer moet modieus zijn en hooguit 4 jaar meegaan :(

Gebruikersavatar
Skoj
Berichten: 93
Lid geworden op: 28 jan 2006, 00:24
Locatie: Örebro/Zweden

#25 Bericht door Skoj » 28 jan 2007, 21:58

Ik vind die "plastice" kreidler eigelijk best wel een leuk ding en je moet het ook met de ogen van 1982 zien zoals Maarten al zei.
Iets beter afgewerkt bij de motor en achterbrug en het had al een ander gezicht geweest.

Johan.

Plaats reactie