FAQ (veel gestelde vragen) bromfietskentekening

Hier kun je al je vragen kwijt omtrent het bromfiets- of motorfietskenteken
Bericht
Auteur
Gebruikersavatar
Dimage
Expert
Berichten: 6624
Lid geworden op: 15 mar 2003, 13:33
Locatie: Maassluis
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 2 keren

FAQ (veel gestelde vragen) bromfietskentekening

#1 Bericht door Dimage » 25 okt 2005, 09:45

Aangezien het kentekentopic inmiddels teveel pagina's bevat om nog op een eenvoudige manier informatie terug te vinden, hierbij een faq over dit onderwerp en dan wel specifiek gericht op "ons" merk Kreidler.

Ik zal puntsgewijs ingaan op de belangrijkste elementen van de schouwing en keuring t.b.v. het bromfietskenteken.

Heb je nog vragen, opmerkingen of aanvullende info n.a.v. deze FAQ plaats deze dan gerust in het kentekentopic

Hoe gaat het kentekenen in zijn werk en wat is belangrijk voor mij om te weten?

De Schouwer

Bij het schouwen worden je persoonsgegevens genoteerd en van je Kreidler het framenummer, de typegoedkeur en de typeaanduiding.
Belangrijk is dus om voor jezelf te controleren of al deze gegevens makkelijk leesbaar zijn op je frame en zo nodig leesbaar te maken.

Ontbreekt bij je Kreidler van voor 1973 de typegoedkeursticker terwijl je zeker bent dat het een Nederlandse Kreidler betreft, dan ben je verstandiger uit een nieuwe typegoedkeursticker te plaatsen.
Doe je dit namelijk niet dan krijg je een schrijven van het rdw waarin wordt gevraagd info te sturen waaruit blijkt dat jouw Kreidler een (Nederlandse) bromfiets is. Met de vele info op het internet over ons merk is dit niet zo'n probleem, maar het scheelt jezelf weer een hoop onnodige wachttijd.

Ontbreekt je typeplaatje, dan zal je zelf wat moeite moeten doen om te achterhalen welk type je hebt van welk bouwjaar. Dit doe je als volgt; noteer je framenummer en eventuele typegoedkeur vanaf het rechterblokophangpunt. Ga vervolgens naar http://homepage.fsw.vu.nl/ma.dorr/Kreid ... 08-nr.html zoek het framenummer op wat het dichtst in de buurt komt van de jouwe en neem daar het bouwjaar en de typeaanduiding over, aan de hand van je typegoedkeuring kan je in de tabel onderaan deze pagina controleren of het klopt.
Bij veel Kreidlerhandelaars kan je nieuwe typeplaatjes bestellen/halen en deze eventueel gelijk van de gewenste gegevens laten voorzien.

Alle benodigde gegevens staan achter het rechtermotorscherm, makkelijk is dus om alvast voordat je naar een schouwer gaat het motorscherm te demonteren of te zorgen dat je gereedschap bij je hebt (sleutel 10) zodat je deze terplekke eraf kunt halen. Je bent dan ervan verzekerd dat je motorscherm per ongeluk niet beschadigd wordt bij de schouwer.

(nog) Niet alle schouwers zijn bekend waar de nummers zich bevinden op een Kreidler, noteer alvast van te voren alle gegevens op papier en loop hiermee samen met de schouwer langs de bromfiets en wijs hem zonodig zelf aan waar alle (uiteraard in het frame geslagen) nummers te vinden zijn.

Aan het einde van de schouwing krijg je van de schouwer een uitdraai van de gegevens mee waarmee je naar het postkantoor moet.

Het postkantoor

Met het schouwformulier ga je naar het postkantoor voor het aanvragen van een kenteken, de kosten hiervan zijn € 22,50.
Bij het postkantoor moet je een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen, zorg dus dat je deze bij je hebt.

Het kenteken

Na verloop van tijd zal je wanneer alles in orde is een kentekenbewijs ontvangen van het RDW.
Na ontvangst hiervan ben je verplicht z.s.m. een kentekenplaat te laten maken en je Kreidler te verzekeren (of schorsen).
Wanneer er gegevens ontbraken op het schouwformulier zoals bijvoorbeeld een typegoedkeuring dan kan je een schrijven verwachten van het RDW waarin gevraagd wordt of je info wilt toesturen waaruit blijkt dat het gaat om een (Nederlandse) bromfiets.

Waar kan ik het framenummer, de Nederlandse typegoedkeuring, de typeaanduiding en het bloknummer vinden bij een Kreidler?

Bloknummer: Kan je vinden op het schuine gedeelte van het blok rechtsachter, in een uitzonderlijk geval kan hier geen nummer staan het ontbreken hiervan brengt verder geen problemen op voor de kentekening.

Afbeelding


framenummer: Kan je vinden op de rechtermotorophanging.

Afbeelding
Afbeelding


Nederlandse (nationale) typegoedkeuring: Vanaf 1972/1973 is deze ingeslagen onder het framenummer op de rechtermotorophanging (zie foto boven). Voor die tijd werden er stickertjes gebruikt waarop de typegoedkeuring werd vermeld, wanneer deze nog aanwezig is dan behoor je deze onder het typeplaatje te vinden.

Afbeelding

Typeaanduiding: Deze kan je vinden op het typeplaatje, welke bij de eitankjes gemonteerd zat rechtsonder de tank en bij de latere types rechtsonder het zadel. De typeaanduiding begint met K../..
Tevens staat op dit typeplaatje nogmaals het framenummer, deze mag echter niet daar uitgelezen worden voor de schouwing dit hoort te gebeuren vanaf het ingeslagen nummer op de rechtermotorophanging, belangrijk is uiteraard wel dat beide nummers hetzelfde zijn.


In welke gevallen moet ik mijn Kreidler laten schouwen en in welke gevallen moet ik deze aanbieden voor een keuring bij het RDW?

Is je Kreidler van voor 1974 dan kan je deze ten alle tijden laten schouwen en is het van geen enkel belang of het een Nederlandse of buitenlandse bromfiets is.

Voor Kreidlers vanaf 1974 geldt dat wanneer deze van een Nederlandse typegoedkeuring is voorzien (voor een Europese typegoedkeuring is een Kreidler te oud, die kwam pas na 1999) je gewoon de gang naar de schouwer kan maken, heb je een Buitenlandse Kreider vanaf 1974 dan zal je deze moeten aanmelden voor een bromfietskenteken keuring met dien verstande dat je er wel papieren bij moet hebben.

Heb je een orginele Kreidler motorfiets dan heeft het geen zin een aanvraag voor een bromfietskenteken te doen, je zal deze moeten laten keuren als motorfiets om legaal op de weg te mogen rijden.

Hoe kan ik zien of ik een Buitenlandse of Nederlandse bromfiets in mijn bezit heb?

Bij een originele Nederlandse Kreidler optisch aan het witte gedeelte bij het achterspatbord, het gele plaatje op het voorspatbord en het blok met de trappers m.u.v. de latere John Bos Kreidler waarbij het niet meer verplicht was trappers te hebben (vanaf medio 1982).

Belangrijker is echter naar de gegevens op het frame te kijken, daar er eventueel ooit verbouwingen aan de Kreidler hebben kunnen plaatsgevonden waardoor op het oog niet meer te zien is of het een Nederlandse Kreidler is.

Aan de navolgende gegevens op het frame kan je zien of het een Nederlandse bromfiets betreft;

* Het framenummer: Bij Kreidlers vanaf 1964 begint het framenummer van een Nederlandse Kreidler ten alle tijden met een 1 en de serie 1962 - 1963 met een 8. Verder zijn er nog in beginperiode 1951 - 1955 Nederlandse Kreidler bromfietsen geweest waarvan de framenummerserie mij onbekend is, tussen 1955 en 1962 zijn er geen (Nederlandse) Kreidler bromfietsen geïmporteerd.

* Aan de typeaanduiding op het typeplaatje, zie de tabel onderaan deze pagina.

* Aan de typegoedkeuring (indien aanwezig, want bij een Kreidler van voor 1973 kan de sticker met de typegoedkeuring verdwenen zijn), zie wederom de tabel onderaan deze pagina.

Ik heb een Buitenlandse Kreidler, geeft dit problemen en krijg ik wel een kenteken?

Er zijn 4 verschillende situaties te schetsen m.b.t. een buitenlandse Kreidler;

1) De Kreidler is een KKR (Klein Kraft Rad) en is dus in principe een lichte motorfiets (denk daarbij aan een RS, TM, GT, Super TS of een Eitank Super).

* Alleen bromfietsen komen in aanmerking voor een bromfietskenteken, dus begrijperlijkerwijs zal je een Kreidler van dit type moeten laten keuren als motorfiets om legaal op de weg te mogen rijden en heeft het geen zin deze te laten schouwen of keuren voor een bromfietskenteken (dit geldt voor alle bouwjaren).

2) Het is een Buitenlandse Kreidler van het type bromfiets met een bouwjaar tot 1974.

* Geen probleem; Gewoon de brommer laten schouwen en de gang naar het postkantoor maken. U krijgt na verloop van tijd vanwege het ontbreken van een typegoedkeur een schrijven van het RDW waarin zij u vragen informatie te sturen waaruit blijkt dat uw Kreidler een bromfiets is.
Belangrijk is dus om alvast vantevoren wat huiswerk te doen voor het schouwen en de betreffende informatie op papier uit te draaien zodat u direct kan reageren op de oproep van de RDW voor info (u heeft namelijk slechts 10 dagen de tijd om de informatie toe te sturen).

3) Het is een Buitenlandse Kreidler van het type bromfiets met een bouwjaar vanaf 1974 met originele papieren.

* Geen probleem; U dient alleen vanwege het ontbreken van een typegoedkeur de bromfiets te laten keuren bij het RDW waarbij er aan de hand van de bij de bromfiets behorende papieren wordt gecontroleerd of de Kreidler origineel een bromfiets is.
Bij de keuring worden alle technische aspecten bekeken dus belangrijk is dat de Kreidler in goede technische staat is, in geen geval te hard loopt (rollerbank keuring) en niet teveel lawaai maakt (geluidsmeting).

4) Het is een Buitenlandse Kreidler van het type bromfiets met een bouwjaar vanaf 1974 zonder papieren.

* Dit is een probleemgeval omdat de RDW geen bromfietsen keurt zonder papieren. Oplossingen hiervoor zijn nieuwe papieren op te vragen bij http://www.ruscheido.de/ of de Kreidler in zijn geheel over te bouwen naar een ander frame (met papieren of Nederlands).

Ik heb een Kreidler van voor 1974 zonder typegoedkeuring maar heb totaal geen documentatie in huis om aan de RDW te sturen, wat nu?

Geen paniek, er is genoeg van deze informatie via het internet te verkrijgen waar het RDW genoegen mee neemt.

* Op http://www.kreidler-museum.de/ kunt u zeer veel info vinden over alle types van Kreidler.

* Tevens heeft ons forumlid Maloud zelf de website www.kreidlerpagina.nl waar u na registratie van uw Kreidler een schitterende PDF toegestuurd (via email) krijgt met alle relevante informatie m.b.t. uw Kreidler welke u eenvoudig kunt uitprinten om toe te sturen naar het RDW, bent u al geregistreerd dan voldoet een mail naar hem om (nogmaals) de PDF gegevens toegestuurd te krijgen. Het registratieformulier kunt u op de navolgende link vinden; http://homepage.fsw.vu.nl/ma.dorr/Kreid ... -form.html

* Maak in ieder geval een foto van uw typeplaatje en stuur deze tegelijk met de op papier uitgedraaide informatie mee zodat de RDW direct kan zien dat uw Kreidler gelijk is aan de meegestuurde informatie.

Hardstikke leuk, die grappenmakerij van het RDW maar wat belet mij te pogen een bromfietskenteken te bemachtigen op een illegale wijze, bijvoorbeeld door het plakken of inslaan van een typegoedkeur, het aanpassen van een typeplaatje etc. bij een Buitenlandse Kreidler?

Niets, maar in principe is het helemaal niet nodig onnodige risico's te nemen daar de meeste Kreidlers zonder problemen een bromfietskenteken kunnen krijgen.

Daarbij komt ook nog eens het feit dat wanneer het RDW er naderhand achter komt dat bepaalde gegevens niet met elkaar overeenkomen en dus uw typegoedkeuring niet klopt, u uw kenteken gewoon weer kunt inleveren (op straffe van 2 maanden cel of € 2.250,- wanneer u dit niet doet), dit is al bij een aantal brom / motorfiets bezitters gebeurt (invordering kenteken).

Des te meer Kreidlers een schouwing of keuring achter de rug hebben des te groter zal de database van het RDW worden met welke framenummers er bij welke typegoedkeuringen horen en welke framenummers er bij een Buitenlandse Kreidler horen, een nacontrole op uitgegeven kentekens door het computersysteem is dan heel eenvoudig te verwezelijken.

Ook bestaat er kans dat er bijvoorbeeld bij een politiecontrole wordt ontdekt dat bepaalde gegevens op het kenteken niet overeenkomen met degene op het frame en eventueel zowel het kenteken als het voertuig in beslag wordt genomen.

Ander groot nadeel kan zijn dat wanneer u de Kreidler wilt verkopen, iemand niet gauw een Kreidler zal willen kopen waarmee gerommeld is.
Ziet de koper het niet en deze krijgt later last dan zal u ongetwijfeld een boze koper aan de deur krijgen die u aansprakelijk zal stellen voor de geleden schade.

Het is geenszins mijn bedoeling uw bang te maken met bovenstaande, het is slechts een waarschuwing om u te behoeden voor een hoop gezeur en trammelant achteraf, een gewaarschuwd mens telt tenslotte voor twee.

----------------------------------------------------------------------------------

Tot slot nog een aantal quotes van leden met een Buitenlandse Kreidler welke zonder problemen door de kentekening zijn gekomen en een tabel van de Nederlandse Kreidlers, de bijbehorende typegoedkeuring en verwijzing naar documentatie m.b.t. deze modellen;
Robert1 schreef:Zo mensen, ik ben net terug uit Zwolle voor een importkeuring van mijn Duitse rmc

Ik was de eerste die een bromfiets kwam keuren en die mensen moesten nog allemaal gaan uitvinden wat ze allemaal moesten controleren.
Maarja, eerst even een praatje gemaakt met de keurmeester, daarna brommer op de heftafel gezet en ze het ABE gegeven.
De keurmeester noteerde het framenummer, motornummer, bouwjaar, wielbasis en keek of er europese goedkeuringsnummers op de verlichting staan. Intussen kwamen er al meerdere keurmeesters een kijkje nemen(nu weet ik waarom je de RDW nooit kunt bereiken), zoals verwacht kwamen de verhalen van vroeger weer los.
Daarna controleerde de keurmeester de achterbrug en voorvork op speling
Hij deed alleen beetje moeilijk over dat ik alleen dimlicht had maar alles was verder in orde.
Nog even op de weegbrug, ze hebben gewoon 80-87 kg opgeschreven, gewoon wat er ook op het ABE staat, en daar rekenen ze 17 euro voor, afzetters.
Op naar de rollerbank, fijn alle dingen aansluiten, computers e.d., en gassen maar, mijn brommer reed maarliefst 32 km/uur :roll: maarja wat wil je als je de dag ervoor heel je uitlaat dichtmaakt. De snelheid was dus ook prima in orde.
Brommer daarna naar buiten in het officiele geluidsmeting vak, decibelmeter erachter en volgas in zijn vrij :x maarja 3x iets over de toegestane 95 decibel, en dat snap ik niet, ik heb een originele uitlaat er is niets aan veranderd alleen dichtgestopt maar toch net op het randje :?
Die knakker daarna even een rondje rijden om de remmen te testen, blijkt het dat mijn achterrempedaal op de uitlaatbocht komt, was niet goed dus, maarja omdat ik de eerste was vooruit.
Daarna nog even een praatje gemaakt met de chef van het RDW gebeuren daar, hij vond het wel een mooie brommer.
Me pa vroeg nog aan hem of we het ABE mochten houden, eigenlijk moesten ze het zelf hebben maar na enig aandringen kon ik de papieren houden. Brommer weer ingeladen op het karretje, nee ik mocht niet rijdend komen omdat dat niet legaal was.
Toen het leukste deel, het afrekenen :evil:
€ 107,- voor het keuren
€ 17,50 voor het wegen
€ 10,25 voor de tenaamstelling

€ 134,75 euro lichter weer naar huis
nu maar even wachten tot de papieren in huis komen en dan een kenteken laten maken, ik hoef dus niet meer naar het postkantoor toe, valt dat even mee.
Zometeen maar even de uitlaat legen en mijn andere spruitstuk monteren en dan hebben we het RDW-feest ook weer gehad.

Groeten Robert
speedypro schreef:Vanmorgen bij de RDW twee duitse mokicks laten keuren, beide goedgekeurd :D , dus kenteken over een dag of vier in de brievenbus volgens de keurmeester. De keuring bestond uit het kontroleren van de ABE (orginele duitse papieren) frame- en motornummer ,werking verlichting en meten van de snelheid remmen en aantal decibels bij volgas, ik mocht bij de geluidsmeting zelf gas geven :wink: de keurmeester schuin achter de uitlaat op ongeveer 50cm met de decibelmeter en gassen maar . Ik kon het display van de dbmeter duidelijk zien dus bij 90 decibel stoppen met volgas geven :twisted: ,je mag maximaal 95 decibel produceren met een uitloop tot 98 decibel, daarboven volgt waarschijnlijk een afkeuring.De werking van de remmen werd binnen handmatig getest keurmeester op de brommer zitten en probeerde met ingetrokken rem de brommer van zijn plek te krijgen, wat uiteraard niet lukte.De remmen test werd niet buiten uigevoerd omdat het hard regende en nat worden doen ze liever niet bij de RDW. Ook werd er op speling van de wielen voorvork en achterbrug getest maar speling heeft een kreidler natuurlijk niet 8) . Verder volgde nog het wegen van de kreidler ,wat buiten op een groot weegplateau plaatsvind en waar je dan 17,50 euro per brommer voor moet betalen :evil: , op mijn vraag of ze wel allebei gewogen moesten worden zei de keurmeester : we moeten dat doen voor het afgeven van een kenteken daar mogen we niet mee schipperen. Al met al is het toch een echte, best grondige keuring, waarbij gewoon alles in orde moet zijn, dus ga nu niet met een brommer die met touwtjes aan elkaar zit naar de RDW want dat is vragen om problemen. Als je ervoor zorgt dat de orginele papieren, zoveel mogelijk documemtatie over jouw type brommer wat je van internet kan afhalen en uitprinten, erbij zitten dan moet het goedkomen. Wat ik ook nog wil zeggen is dat ze voor het meten van de topsnelheid nieuwe testbanken hebben van 7000 euro per stuk waarop je kreidler word vastgesnoerd en door de keurmeester de brommer word bediend . Bij de eerste meting was de kreidler echt vastgesnoerd, goed in de vering getrokken door de keurmeester, waardoor de top niet hoger kwam dan 35 km p/u, maar ik hoorde dat door de onstane weerstand de kreidler niet op top vermogen kwam, ik vond dit geen probleem want 35km is een mooie testwaarde in dit geval :wink: . Bij de andere kreidler werd hij ook goed strak vast gesnoerd op de testbank, dit is een 5bak en in zijn vijf trok de kreidler het niet meer, waarop de keurmeester die spanbanden loste en toen de meting uitvoerde en nu liep ie wel door in zijn vijf naar precies 40 km p/u ,dus het maakt een hoop uit hoe vast de brommer op de tetstbank wordt vast gezet. Het was al met al een interessante ochtend bij de RDW met ,wat toch het belangrijkste is, twee goedgekeurde Duitse mokicks van 1979 en 1980 ,dus kan ik zonder poblemen straks op mijn kreidlers toeren
:lol:
De gemaakte kosten zijn 1x keuringbromfiets-import binnen EU 107 euro
1x tarief tenaamstellingsbewijs 10.25 euro
1x weegkosten <3500 KG 17.50 euro
_____________

per brommer 134.75 euro

Ik hoop dat het voor iedereen duidelijk is hoe ik mijn bevindingen van vandaag heb op geschreven, en allemaal sucses bij jullie schouwingen en of importkeuringen in de toekomst

Speedypro
Huub van Velsen schreef:Hallo,
dankzij de sympathieke leerzame contacten met Frans (Dimage), dit medium en de tip van ???? kijk voor Kreidler info (type nummers, technische gegevens e.d.) op: http://www.kreidler-museum.de/1964mok.htm, heb ik de RD kunnen overtuigen van mijn "Duitser".

Allen, ga zo door.
Ik heb hier al heel veel gelezen en uren genoten van juliie.

Bedankt.

Groet,
Huub van Velsen
dirk schreef:Ik heb mijn kenteken binnen gekregen vandaag van mijn Duitse eitank bouwjaar 1965.
Na schouwen moest ik aantonen, datbouwjaar voor 1976 lag en dathet een bromfiets met Europeese goedkeuringis.
Ik heb een foto van typeplaatje, bromfiets en verwijzing naar Kreidler-museum.de met framenummer, en uitdraai hiervan opgestuurd naar RDW en ik heb het kenteken binnen.
brommerrieder schreef:eindelijk maar toch:

gisteren in de bus , het kenteken voor mijn duitse kreidler
K 54/42 D van 1972.
laten schouwen op 5 sept , en op 27 sept de bekende brief met
het verzoek om nadere info in de bus,
dus maar wat bij elkaar gezocht
en opgestuurd op 3 okt en op 13 okt viel het kenteken in de bus.
tegelijk met het kenteken van mijn TRS van 1970 , die ook geen type
goedkeur goed leesbaar op het frame had , maar ook bij deze even wat info bij elkaar gezocht en opgestuurd , tegelijkertijd met die duitser , en dan 10 dagen later toch het kenteken
dus dat valt me toch wel weer mee

nu nog even alles goed op de verzamelpolis , anders krijgen we nog
meer post van de RDW
--------------------------------------------------------------------------------

Handelsbenaming Type Goedkeur Bouwjaren documentatielink Kreidler K 50 K 50 - 1951 - 1952 artikel - folder - anders Kreidler K 50 - K 51 K 50 - K 51 - 1954 - 1956 artikel - folder - anders Kreidler J 50 - J 51 J 50 - J 51 - 1954 - 1956 artikel - folder - anders Kreidler R 50 R 50 - 1954 - 1956 artikel - folder - anders 1 2 Kreidler Florett (eitank) K53/1NL B 2003 1962 - 1965 artikel 1 2 - folder - anders Kreidler Florett (tussenmodel) K53/1NL B 2003 1966 artikel - folder - anders Kreidler Florett GT K53/1NL B 2003 1967 artikel - folder - anders Kreidler Florett Sport K53/1NL B 2003 1968 artikel - folder - anders Kreidler Florett Sport K53/3NL B 8128 1969 artikel - folder - anders Kreidler Florett SL K53/2NL B 8128 1968 - 1972 artikel - folder - anders Kreidler Florett SL K53/311 - K53/301 B 8128 1973 artikel - folder - anders Kreidler Florett TRS K53/21 NL B 0134 1970 - 1973 artikel - folder - anders 1 2 Kreidler Florett RM Grand Prix K53/42 NL B 1134 1972 artikel - folder - anders Kreidler Florett RM Grand Prix K53/401 - K53/402 B 1134 1973 - 1974 artikel - folder - anders Kreidler Automatic MP 4 NL B 9122 1969 - 1972 artikel - folder - anders Kreidler Automatic MP 3 B 9122 1972 - ? artikel - folder - anders Kreidler Florett SL (LH) K53/301 B 1316 1974 artikel - folder - anders Kreidler Florett SL (LF) K53/311 B 1316 1974 artikel - folder - anders Kreidler Florett RM K53/401 B 1134 1975 - 1976 artikel - folder 1 2 - anders Kreidler Florett RM Touring K53/401 B 1134 1977 artikel - folder - anders Kreidler Florett RM Super cockpit K53/402 B 1134 1975 - 1977 artikel - folder 1 2 - anders Kreidler Florett RM Super Star K53/402 B 1134 1975 - 1977 artikel - folder 1 2 - anders Kreidler Florett RM Cross K53/409 B 1134 1975 - 1977 artikel - folder 1 2 - anders Kreidler Florett LH K53/301 B 1316 1975 – 1976 artikel - folder 1 2 - anders Kreidler Florett LF K53/311 B 1316 1975 – 1976 artikel - folder 1 2 - anders Kreidler Florett LFC K53/311 B 1507 1975 – 1977 artikel - folder 1 2 3 - anders Kreidler Florett RM(C) serie K53/402 NL A 0023 1978 - 1982 artikel - folder - anders Kreidler John Bos RMC serie K53/502 K 0073 1997 - heden artikel - folder - anders

Gebruikersavatar
Dimage
Expert
Berichten: 6624
Lid geworden op: 15 mar 2003, 13:33
Locatie: Maassluis
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 2 keren

#2 Bericht door Dimage » 17 dec 2005, 17:06

Let op, belangrijke update!!!

Naar nu blijkt worden bij Kreidlers die in het buitenland als brommer zijn aangemerkt maar in standaard uitvoering harder rijden als 45 km/u momenteel alle kentekens weer ingetrokken.

Hetzelfde is het geval bij de Kreidlers die toentertijd door van Veen teruggehaald zijn uit Frankrijk* (type K53/403 = typegoedkeuring A0023), van een originele typegoedkeuring zijn voorzien en daarna verkocht zijn op de Nederlandse markt.
Dit komt omdat er momenteel kentekens teruggevorderd worden op framenummer en toevalligerwijs heeft (deze compleet legale) Nederlandse Kreidler een framenummer die begint met een 4 i.p.v. een 1.
Mochten er mensen zijn die wat op papier hebben dat dit een legale Kreidler betreft (een TNO rapport o.i.d) dan verzoek ik deze vriendelijk hiervan een copie beschikbaar te stellen voor plaatsing op de site.

Tevens zijn er al zeer veel kentekens teruggevorderd van Kreidlers waar met de typegoedkeuring was gerommeld, dus doe je zelf een plezier en bewandel de legale weg, het is anders alleen maar weggegooid geld!

Zie ook -> viewtopic.php?t=15244&start=0

Dus heb je een Buitenlandse Kreidler die standaard te hard loopt of al een lichte motorfiets is, meld je dan bij het RDW voor het terugkeuren naar een bromfiets, of een motorfietskeuring, schouwen heeft dan geen nut.
Zie -> viewtopic.php?t=15244&start=0 en/of www.ishetgeenplaatje.nl -> vraag en antwoord -> veelgesteld vragen.

Meer info of jouw Kreidler standaard al te hard loopt kun je vinden in het typenoverzicht op www.kreidlerpagina.nl of op http://www.kreidler-museum.de/


*
Een voor de franse markt gemaakt frame, later naar NL uitgevoerd en dus voorzien van een NL typegoedkeuring incl het originele blok.
Er zijn inderdaad Franse Kreidlers geimporteerd naar Nederland. Ik heb zelf ook zo'n RM, die is van 1977. Die is gewoon volledig goedgekeurd voor de weg in Nederland.
Dit waren Kreidler's bestemd voor de Franse markt, voor 1973, maar aangezien de verkopen tegen vielen werden zij door Kreidler Duitsland aan Henk van Veen verkocht. Deze vroeg op basis van de K53/402 een nieuwe typegoedkeuring aan. Hierdoor mochten de Kreidler's veelal nog voorzien van een aantal Franse accessoires zo de markt op. Dit alles gebeurde in 1977.
Het typeplaatje:
Kreidler Werke Stutgart RFA
type 53/403 annee ..
NO * CM 4211308*
Cilindre 49 cc
Importateur ACE poids 80 kg
boulogne - billancourt
Receptionne a paris le

Ps: Ik heb deze topic van slot gehaald, voor mensen die eventueel aanvullende informatie hebben. Stel a.u.b. geen vragen in deze topic over de kentekening, gebruik hiervoor 1 van de andere topics in deze sectie of wanneer de vraag er nog niet tussen staat open dan een nieuwe topic.

Gebruikersavatar
zundapp65
Berichten: 139
Lid geworden op: 16 sep 2005, 11:05
Locatie: z-h
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0

#3 Bericht door zundapp65 » 18 mar 2006, 00:03

Hetzelfde is het geval bij de Kreidlers die toentertijd door van Veen teruggehaald zijn uit Frankrijk* (type K53/403 = typegoedkeuring A0023), van een originele typegoedkeuring zijn voorzien en daarna verkocht zijn op de Nederlandse markt.
Dit komt omdat er momenteel kentekens teruggevorderd worden op framenummer en toevalligerwijs heeft (deze compleet legale) Nederlandse Kreidler een framenummer die begint met een 4 i.p.v. een 1.


als je die franse hebt vragen ze om een foto van je framenummer met nl-keur en foto typeplaatje en krijg je gewoon je kenteken .
heb ik ook gehad. ze weten het van die franse modellen staat ook in de goedkeur bij hun, heb veendam kwartier aan de lijn gehad hierover.

dir vragen ze door al die fraudeurs onder ons.

Gebruikersavatar
Don Doggy
Berichten: 32
Lid geworden op: 24 jan 2006, 19:21
Locatie: Poeldijk
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0

#4 Bericht door Don Doggy » 25 mar 2006, 09:34

Ik heb een kreidler en het frame nummer is 1180347 is dat dan een nederlander :?:

Gebruikersavatar
brolli21
Berichten: 3346
Lid geworden op: 23 mei 2003, 11:17
Locatie: Obdam
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 2 keren

#5 Bericht door brolli21 » 25 mar 2006, 09:39

je hebt in je profiel staan dat je kreidler een nederlander is,waarom ga je het hier dan nog vragen????

als een framenummer bij een kreidler met een 1 begint,is het inderdaad een nederlandse.

Mzzl Sander

Gebruikersavatar
Enzo-tvdzijden
Expert
Berichten: 54869
Lid geworden op: 27 nov 2002, 21:55
Locatie: Gem. Leidschendam/Voorburg
Gegeven waarderingen: 433 keren
Ontvangen waarderingen: 729 keren

#6 Bericht door Enzo-tvdzijden » 25 mar 2006, 10:06

brolli21 schreef:je hebt in je profiel staan dat je kreidler een nederlander is,waarom ga je het hier dan nog vragen????
Mzzl Sander
Hij zegt zonder typegoedkeurnummer. Hij zal dus nog even verf moeten gaan krabben op de juiste plaats.

Enzo

Gebruikersavatar
Don Doggy
Berichten: 32
Lid geworden op: 24 jan 2006, 19:21
Locatie: Poeldijk
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0

#7 Bericht door Don Doggy » 26 mar 2006, 13:02

tvdzijden schreef:
brolli21 schreef:je hebt in je profiel staan dat je kreidler een nederlander is,waarom ga je het hier dan nog vragen????
Mzzl Sander
Hij zegt zonder typegoedkeurnummer. Hij zal dus nog even verf moeten gaan krabben op de juiste plaats.

Enzo
Maar ik weet niet waar ik moet zoeken :oops:

Frank

Gebruikersavatar
vincent
Berichten: 2911
Lid geworden op: 22 jun 2005, 23:10
Locatie: Kortenhoef
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0

#8 Bericht door vincent » 26 mar 2006, 13:05

Don Doggy schreef:
tvdzijden schreef:
brolli21 schreef:je hebt in je profiel staan dat je kreidler een nederlander is,waarom ga je het hier dan nog vragen????
Mzzl Sander
Hij zegt zonder typegoedkeurnummer. Hij zal dus nog even verf moeten gaan krabben op de juiste plaats.

Enzo
Maar ik weet niet waar ik moet zoeken :oops:

Frank
zoekfunctie

Gebruikersavatar
Johan
Berichten: 3528
Lid geworden op: 16 sep 2004, 23:09
Locatie: Wormerveer
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0
Contacteer:

#9 Bericht door Johan » 26 mar 2006, 13:11

achter de carburateur bij het rechter motorscherm op het frame

Gebruikersavatar
vincent
Berichten: 2911
Lid geworden op: 22 jun 2005, 23:10
Locatie: Kortenhoef
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0

#10 Bericht door vincent » 26 mar 2006, 13:15

Johan schreef:achter de carburateur bij het rechter motorscherm op het frame
yep, en dan onder het framenummer

Gebruikersavatar
Enzo-tvdzijden
Expert
Berichten: 54869
Lid geworden op: 27 nov 2002, 21:55
Locatie: Gem. Leidschendam/Voorburg
Gegeven waarderingen: 433 keren
Ontvangen waarderingen: 729 keren

#11 Bericht door Enzo-tvdzijden » 26 mar 2006, 13:56

Don Doggy schreef:
tvdzijden schreef:
brolli21 schreef:je hebt in je profiel staan dat je kreidler een nederlander is,waarom ga je het hier dan nog vragen????
Mzzl Sander
Hij zegt zonder typegoedkeurnummer. Hij zal dus nog even verf moeten gaan krabben op de juiste plaats.

Enzo
Maar ik weet niet waar ik moet zoeken :oops:

Frank
Als je nu even wat hoger kijkt en leest in de topic kan je het zien.
Hetzelfde plaatje kan je hier zien (voor de zoveelste keer). Nu overtuigd :?:
Bijlagen
DSCN7579 (Small).JPG
DSCN7579 (Small).JPG (47.21 KiB) 47844 keer bekeken

ghostrider
Berichten: 7
Lid geworden op: 15 jun 2004, 14:47
Locatie: Borculo
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0
Contacteer:

#12 Bericht door ghostrider » 28 apr 2006, 19:07

Even een totaal andere vraag over het kenteken bewijs van m'n brommer, heb dus vorige week vrijdag de schouwing gehad. Heb vandaag de papieren gekregen via de post, maar tot mijn stomme verbazing staat er bij datum eerste toelating 28-8-2005 en bij bijzonderheden dat de brommer eerder in gebruik is genomen. het bouwjaar van mijn kriedler is 1974 en heb hem toch al minsten 8 jaar in mijn bezit. Ik heb het de schouwer vandaag gevraagd en hij zegt dat het normaal is. mijn ik heb hier mijn twijfels over.

klopt het allemaal of moet ik toch bezwaar gaan maken bij de rdw? wie kan mij helpen.

groeten,
michel

Gebruikersavatar
Melvin
Berichten: 7997
Lid geworden op: 30 mei 2003, 16:32
Locatie: Gelderland
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 3 keren

#13 Bericht door Melvin » 28 apr 2006, 19:20

dat klopt hoor.
staat op alle 3 de kentekens die we hier hebben liggen.

ghostrider
Berichten: 7
Lid geworden op: 15 jun 2004, 14:47
Locatie: Borculo
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0
Contacteer:

#14 Bericht door ghostrider » 28 apr 2006, 19:31

ahhh gelukkig, wel vreemd eigenlijk, de kreidler is ouder, het is een nederlander en toch komt er 2005 als datum eerste toelating op.
Een kameraad van mij heeft zijn duitse kreidler laten keuren bij de rdw en hij heeft wel een vermelding op het kenteken staan van 1977.

maar goed heb net maar even naar de rdw gemaild, met de vraag hoe het zit en zo. maar goed heb het antwoord gelukkig al.

Gebruikersavatar
vincent
Berichten: 2911
Lid geworden op: 22 jun 2005, 23:10
Locatie: Kortenhoef
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0

#15 Bericht door vincent » 28 apr 2006, 19:40

Dat betekent dat je hem hebt geschouwd, en dat je hem al eerder in gebruik hebt genomen. Dat wil zeggen dat je hem niet NIEUW op kenteken hebt gekregen, dus niet dat je je kenteken nieuw bij je kreidler hebt gekregen. Op zich best wel logisch.
Het staat dus niet op die nieuwe kliko's waar al een kenteken op zit bij aankoop.

ghostrider
Berichten: 7
Lid geworden op: 15 jun 2004, 14:47
Locatie: Borculo
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0
Contacteer:

#16 Bericht door ghostrider » 28 apr 2006, 23:36

ja oke, maar vanwaar 28-8-2005, datum eerste toelating, dit is niet de datum van schouwing dat is 21-4-2006. En hoe zit het met verzekeren. aangezien er nergens op je kenteken bewijs staat van welk bouwjaar de brommer is. heb hem normaal in de oldtimer verzekering zitten aangezien ik hem alleen gebruik om af en toe een keer te touren.
Ik zou het eigenlijk leuker vinden, dat er op het kenteken bewijs ook een vermelding komt te staan van het bouwjaar van de brommer.
Maar goed, ik wacht even af wat de rdw hiervan gaat zeggen. van het hoe en waarom.

in iedergeval bedankt voor de antwoorden.

geaksty
Berichten: 1
Lid geworden op: 04 jul 2006, 21:34
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0

#17 Bericht door geaksty » 05 jul 2006, 14:53

ik heb een kreidler met typnummer K54/410
ik zie deze hier niet in de lijst staan...alvast bedankt

edit: ik weet nu via jullie site dat het om een Mokick gaat uit belgië, heb ik hiermee geen problemen met de keur? alvast bedankt

Gebruikersavatar
jaspervdhoek
Berichten: 309
Lid geworden op: 04 jul 2004, 16:09
Locatie: maassluis
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0

#18 Bericht door jaspervdhoek » 05 jul 2006, 17:54

neem eens de moeite om dit stuk door te lezen voor je 'domme' vragen stelt. onder andere het antwoord op jouw vraag staat hierboven uitgebreid beschreven

Gebruikersavatar
Enzo-tvdzijden
Expert
Berichten: 54869
Lid geworden op: 27 nov 2002, 21:55
Locatie: Gem. Leidschendam/Voorburg
Gegeven waarderingen: 433 keren
Ontvangen waarderingen: 729 keren

#19 Bericht door Enzo-tvdzijden » 05 jul 2006, 17:55

geaksty schreef:ik heb een kreidler met typnummer K54/410
ik zie deze hier niet in de lijst staan...alvast bedankt

edit: ik weet nu via jullie site dat het om een Mokick gaat uit belgië, heb ik hiermee geen problemen met de keur? alvast bedankt
Inderdaad je bent me voor :wink:
Florett RM K54/410 Mokick 2.9 B 1695.00 1973

Gewoon laten keuren dus bij de RDW.

Enzo

Gebruikersavatar
mikeman
Berichten: 130
Lid geworden op: 02 aug 2006, 19:35
Locatie: Leusden
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 1 keer

#20 Bericht door mikeman » 24 aug 2006, 22:32

Hoi,

Heb mijn eitje vorige week laten schouwen. Vandaag brief gekregen met de vraag voor meer info. Heb een uitdraai van Maloud meegestuurd met een foto van het typeplaatje. Hoop dat het goed gaat. Iemand meer ervaring ???, lukt het meet een uitdraai van Maloud ???

Gr. Michael

Gebruikersavatar
Enzo-tvdzijden
Expert
Berichten: 54869
Lid geworden op: 27 nov 2002, 21:55
Locatie: Gem. Leidschendam/Voorburg
Gegeven waarderingen: 433 keren
Ontvangen waarderingen: 729 keren

#21 Bericht door Enzo-tvdzijden » 24 aug 2006, 22:38

mikeman schreef:Hoi,

Heb mijn eitje vorige week laten schouwen. Vandaag brief gekregen met de vraag voor meer info. Heb een uitdraai van Maloud meegestuurd met een foto van het typeplaatje. Hoop dat het goed gaat. Iemand meer ervaring ???, lukt het meet een uitdraai van Maloud ???

Gr. Michael
Een eitje is inderdaad een beetje vaag :?:

Enzo

Gebruikersavatar
mikeman
Berichten: 130
Lid geworden op: 02 aug 2006, 19:35
Locatie: Leusden
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 1 keer

#22 Bericht door mikeman » 24 aug 2006, 22:48

Ik hoop er maar het beste van. Als alles rond is m'n 72-er laten schouwen. (is hollandse bromfiets, zal waarschijnlijk mekkelijker gaan.

Gebruikersavatar
caveman
Berichten: 7902
Lid geworden op: 01 okt 2003, 11:21
Locatie: Grunn
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0
Contacteer:

#23 Bericht door caveman » 24 aug 2006, 23:38

mustang K54/400 heeft het typeplaatje wel op het balhoofd zitten.

greetz cave 8)

Gebruikersavatar
Andry
Berichten: 5662
Lid geworden op: 31 jan 2005, 21:52
Locatie: Amsterdam
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 1 keer
Contacteer:

#24 Bericht door Andry » 25 aug 2006, 08:25

En de John Bosjes ook dacht ik :D

Gebruikersavatar
Enzo-tvdzijden
Expert
Berichten: 54869
Lid geworden op: 27 nov 2002, 21:55
Locatie: Gem. Leidschendam/Voorburg
Gegeven waarderingen: 433 keren
Ontvangen waarderingen: 729 keren

#25 Bericht door Enzo-tvdzijden » 25 aug 2006, 17:55

Andry schreef:En de John Bosjes ook dacht ik :D
Helaas Andry, ze hebben daar alleen de typegoedkeuring ingeslagen staan.
Typeplaatje zit rechts op het frame onder de buddy.

Enzo

Plaats reactie