(4-bak indirect) Het in elkaar zetten van de motor

Technische problemen en oplossingen. Ook voor verslagen van motorblokrevisies - Questions and answers on technical problems and engine overhaul
Plaats reactie
Bericht
Auteur
Gebruikersavatar
joost
Berichten: 1356
Lid geworden op: 01 sep 2002, 02:33
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0

(4-bak indirect) Het in elkaar zetten van de motor

#1 Bericht door joost » 19 apr 2003, 16:20

Dit is een pagina van het online werkplaatshandboek voor de 4-bak indirect met kickstarter. Het bestaat uit 4 onderdelen, u bevindt zich nu in het 3e gedeelte.

Klik op de links hieronder om te navigeren naar de desbetreffende hoofdstukken!

Werkplaats instructies 4-bak indirect, demontage van de motor
Technische gegevens
Het in elkaar zetten van de motor (hier bevindt u zich)
Speciale gereedschappen

IN ELKAAR ZETTEN VAN DE MOTOR.

Zuigerpen verwijderen.
-Zuigerpenborgveren uit de zuiger nemen en de zuigerpen uit het drijfstangoog schuiven.

Zuiger vervangen.
-Bij vervangen van de cilinder moet altijd de bijpassende zuiger worden gebruikt. Hiertoe moeten cilinder en zuiger dezelfde letter hebben, teneinde de juiste passing te garanderen.

Zuigerpen vervangen.
-De maat van het naaldlager zo kiezen, dat de speling zuigerpen- drijfstangoog 0 -0,01 mm. bedraagt.

Naaldlager vervangen.
-Het lager voor montage in motorolie drenken.

Krukaslagers verwijderen.
-Met behulp van een schroevedraaier de lagerring van het kogellager (BO 17) verwijderen.
-met de Kreidler trekker 09.30.28/V 4 de lagers van de as trekken (afb. 16 en 17)
lagerbussen verwijderen.
-carterhelften op een electrische kookplaat leggen en gelijkmatig tot 150° verwarmen.
-indien de ringen niet vanzelf uit de carterhelften komen, kunnen deze met behulp van een hoekse schroevedraaier worden verwijderd.

lagerbussen aanbrengen.
-de nieuwe ringen door licht drukken in de boring aanbrengen (carterhelften 150°) .
Belangrijk. De carterhelften mogen in geen geval snel worden afgekoeld (schrikken) omdat anders scheuring van het materiaal optreedt.

Afbeelding
Afbeelding 17: Trekker Kreidler 09. 30. 28/V4

Krukaslagers aanbrengen.
-Bij het oppersen van de nieuwe lagers mag de krukas nimmer op een kruktap worden gesteund, teneinde beschadiging te voorkomen. Bij het oppersen van de lagers moet de dichtsbijliggende krukwang worden ingespannen.
Let op de vulringen onder de lagers voor de juiste axiale speling (0,05 -0,1 mm.).

Zuiger aanbrengen.
-Bij het monteren van de zuiger moet het smalle gedeelte van de zuigermantel naar boven wijzen, resp. moet de op de zuiger ingeslagen pijl naar de uitlaat wijzen.

Voorbereidende werkzaamheden versnellingsbak.
-Hulpas. De middelste tandwielen van de hulpas kunnen niet worden verwijderd omdat het kleinste tandwiel met de as één geheel vormt en het grootste tandwiel op de as geperst is. Bij eventuele reparatie of vervanging moet de complete as worden omgeruild. Let op de opvulring van het kleinste tandwiel. (afb.18).
-Hoofdas. Alle 4 de tandwielen van de hoofdas zijn los draaibaar op deze as en kunnen worden verwijderd. Hiertoe moeten de seegerringen worden wegge- nomen. Het afnemen van de tandwielen hoeft alleen dan te geschieden wanneer de tandwielen zijn versleten; de schakelstiften moeten worden vervangen of wanneer de as zelfmoet worden vernieuwd. (zie afb. 18).

Afbeelding
Afbeelding 18: Schakelgedeelte

-Schakelwals met schakelvorken. De as en de schakelwals vormen één geheel, het tandwiel is op de as geperst. De schakelvork, welke het verst van het tandwiel is verwijderd kan worden gedemonteerd, de schakelvork naast het tandwiel kan slechts worden afgenomen, wanneer het tandwiel van de as is getrokken. Hierbij wordt echter de juiste schakelinstelling verstoord. Wanneer één van deze delen is beschadigd kan beter de gehele as met tandwiel en schakelvorken worden geruild. (afb. 18).

-Koppelingsstiften. In de boring van de hulpas moet eerst de 6 mm. stalen kogel worden aangebracht en vervolgens de lange koppelingsstift. Het vlakke gedeelte moet tegen de kogel aanliggen.
De korte koppelingsstift met de kleine flens van de opvulring(en) worden pas bij de koppelingsmontage vanaf de koppelingszijde aangebracht. (afb. 19).
Kickstarteras aanbrengen.
-de kickstarter as moet zodanig worden aangebracht, dat de trekveer in het daartoe bestemde oog valt. Tegelijkertijd moet de vlakke spanveer met zijn nok in de rand van het huis vallen. Vervolgens verdraait men met behulp van een 13 mm. steeksleutel de gehele kickerstarteras met de wijzers van de klok mee, waarbij tegelijkertijd tegen de as wordt gedrukt totdat de kickstarteras in zijn goede positie komt. (afb. 20 en 21).
Opmerking. Wanneer de kickstarteras gedemonteerd zou moeten worden, is bij het in elkaar zetten op de volgende punten te letten:

1. De seegerring moet zo worden aangebracht, dat de scherpe kant naar de zijde van het tandsegment wijst. Hierdoor wordt voorkomen, dat de seegerring uit zijn groef springt.
2. De seegerring moet vast in de groef zitten, d.w.z. dat de ring bij het aanbrengen slechts zover wordt geopend, dat deze juist over de as kan worden geschoven. Te ver op'engebogen seegerringen hebben niet meer de juiste binnenmaat en kunnen uit de groef springen, waardoor deze wordt beschadigd. De binnenmaat van de seegerring moet 14,7 mm. bedragen.
3. Wanneer de scherpe rand van de groef ten gevolge van het losspringen van de seegerring beschadigd of rond is geworden, moet de gehele kickstarteras worden vernieuwd.
4. Bij het afstellen van de axiale speling tussen seegerring en kickstarter- tandwiel mogen de vulringen in geen geval tussen de seegerring en zijn drukring worden aangebracht. Axiaalspeling moet 0,2 -0,5 mm. bedragen (zie voor montage van de kickstarteras afb. 22).

Afbeelding
Afbeelding 19: Koppelingsdrukstiften met kogel

Afbeelding
Afbeelding 20: Kickstarteras aanbrengen

Afbeelding
Afbeelding 21: Kickstarteras aanbrengen

Afbeelding
Afbeelding 22: Doorsnede kickstarteras

Afbeelding
Tandwielen versnellingsbak

Aanbrengen hoofd- en hulpas.
-In de kleine openingen van de schakelvorken wordt de hulpas gestoken; hierbij vallen de vorken in de daarvoor bestemde geleidingen van de schakeltandwielen. In de grote uitsparingen wordt de hoofdas gelegd, waarbij wederom de vorken in de daarvoor bestemde geleidingen van de schakeltandwielen vallen- Het nu ontstane geheel wordt vervolgens in de rechter carterhelft gebracht, welke horizontaal wordt gelegd. (afb. 23 en 24).
-De bij de montage vrijgekomen vulringen van hoofd. en hulpas worden nu op hun respectievelijke plaats gebracht. De juiste axiale speling kan pas worden gemeten, wanneer de motor in elkaar is gezet.
(zie voor het aanbrengen van de glijlagers Lagerbussen aanbrengen).

Schakelsegment en schakelvergrendeling.
-Het schakelsegment en schakelvergrendeling op de kickstarteras aanbrengen, waarbij de merkstreep op de schakelwals en het schakelsegment tegenover elkaar moeten liggen. In deze stand van schakelwals en segment is de vrijloop ingeschakeld (afb. 25).
De schakelklinken niet in de uitsparingen van de arretering laten vallen maar boven op deze tandkrans leggen. Aan de achterzijde van de schakelkrans bevindt zich een groef, waar de kogelvergrendeling, welke later van buitenaf in.....

Afbeelding
Afbeelding 24: Aanbrengen tandwielen versnellingsbak

Afbeelding
Afbeelding 25: Merktekens Schakelsegment en schakelwals

....het huis wordt ingedraaid, ingrijpt. Teneinde het aanbrengen van de kogelvergrendeling in de groef van de schakelkrans mogelijk te maken, moet de hefboom van de schakelklinken in een zodanige stand staan, dat de groef werkelijk vrij is.
-De afdichtrand van de carterhelft licht invetten en de pakking een weinig aandrukken, zodat deze niet kan verschuiven bij montage (afb. 26).

Kontrole linker carterhelft.
-Kontroleer of de 6 mm. stalen kogel in de boring van de hulpas is aangebracht.
-Kontroleer of de lange koppelingsstift met de vlakke zijde tegen de kogel aan
ligt; de ronde kant moet zichtbaar zijn.
-Kontroleer nogmaals de vulringen opdat zij in hun oorspronkelijke positie worden aangebracht.
-Kontroleer de stand van schakelsegment en schakelwals, deze moeten tegenover elkaar liggen.
-De schakelklauwen moeten op de schakelkrans liggen, dus niet in de uitsparingen.
-De groef voor de kogelvergrendeling moet vrij liggen.

Afbeelding
Afbeelding 26: Pakking aanbrengen

Afbeelding
Afbeelding 27: Montage oliekeerringen

Montage oliekeerringen.
-Montagebussen voor de oliekeerringen aanbrengen, de ene in de oliekeerring voor de krukas, de andere in de boring van het aandrijfkettingwiel. (afb. 27).

In elkaar zetten van de motor.
-De rechter carterhelft horizontaal zetten in de linker carterhelft aanbrengen en het carter sluiten. Met behulp. van een rubber hamer licht tegen de linker carterhelft tikken en vervolgens de 10 bouten M.6 aanbrengen en zorgvuldig vastzetten.
-De schakelvergrendeling aanbrengen, waarbij er op moet worden gelet, dat de hefboom van de schakelklinken zo staat, dat de kogel in de groef van de schakelkrans kan vallen.
Opmerking. Het verdient aanbeveling, om bij het in elkaar zetten van de motor gebruik te maken van de Kreidler montagebok.

Axiale speling.
-Krukas 0,05 -0,1 mm.
-Hulpas versnellingsbak 0,1 -0,2 mm.
-Aandrijfas versnellingsbak 0,1 -0,2 mm.
-Schakelsegment (kickstarteras linker zijde) 0,6 -0,8 mm.
-Kickstarteras 0,1 mm.

Krukastandwiel (21 T) aanbrengen.
-De krukas heeft weliswaar een spiegleuf, het tandwiel echter niet. Er wordt geen spie aangebracht.
-Tandwiel aanbrengen.
-Vulring, vervolgens de veerring (links) en tenslotte de moer M10 met linkse draad vastzetten.

Montage koppeling.
-De koppelingskorf aanbrengen en vervolgens de oorspronkelijke vulring op de bronzen bus leggen. (afb. 29).

Afbeelding
Afbeelding 28: Axiale speling kickstarteras

Afbeelding
Afbeelding 29: Koppelingsnaaf aanbrengen

Afbeelding
Afbeelding 30: Koppelingsplaten aanbrengen

Afbeelding
Afbeelding 31: Afstelling voetpedaal
1: voetschakelpedaal.
2: contramoer
3: excenter
4: aanslag veer

-De koppelingsnaaf aanbrengen, een nieuwe borgplaat op zijn plaats leggen en vervolgens de moer M 12 aanbrengen, (rechtse draad), vastdraaien en op twee plaatsen borgen.
-Koppelingslarnellen op zijn plaats brengen, d.w .z. beginnen met een gevoerde koppelingsplaat en vervolgens om en om een stalen en een gevoerde koppelings- plaat aanbrengen ( 4 stalen, 5 gevoerde platen).
Bij het aanbrengen van de koppelingsplaten moet de spanveer van de koppelingskorf een weinig worden weggedrukt (afb. 30).
-De dekplaat en de schotelveer clanbrengen. Vervolgens de sluitplaat op zijn plaats brengen, 3 nieuwe borgringen en 3 bouten M 6 aanbrengen.
-De bouten zover gelijkmatig aandraaien, tot de schotelveer plat ligt en vervolgens elke bout 2 slagen los draaien.
-Kontroleer nu of de koppelingshefboom aan de bovenzijde van het carter loodrecht staat op de carternaad.
Belangrijk. De koppelingshefboom mag niet van de as worden genomen, omdat anders de positie van de hefboom ten opzichte van de as kan worden veranderd. Moet de hefboom toch worden verwijderd, dan moet de positie ten opzichte van de as nauwkeurig worden gemerkt.
Om te kontroleren of de stand van de hefboom en de as goed is geldt .het volgende: De centerpunt in de as moet tegenover de gietnaad van het huis liggen. In deze stand moet de hefboom een rechte hoek maken met de carternaad.
-Wanneer de koppelingshefboom niet in de juiste stand komt te staan, moeten de 3 bouten M 6 worden verwijderd en moet op de korte koppelingsstift een vulring worden aangebracht of verwijderd. (afb. 31).
-De 3 bouten borgen met de borgplaat.
-Een kwart liter olie SAE 80 in het koppelingshuis gieten vanwaar dit in de versnellingsbak kan lopen.

Afmonteren van de motor .
-De rand van het koppelingshuis licht invetten, de pakking aanbrengen en het koppelingsdeksel met 7 bouten vastzetten.
-Het kettingtandwiel met de vlakke kant naar buiten over zijn as schuiven, borgplaat aanbrengen en de moer M 12 vastzetten- Maak hierbij gebruik van de borgketting.
-De ontstekingsgrondplaat op zijn plaats brengen en vastzetten; de positie werd bij de demontage door merkstrepen aangegeven.
-Het vliegwiel op zijn plaats zetten. (spie) en vervolgens vastzetten met de moer M10 (linkse draad, met veerring) .

Ontsteking afstellen.
-De centerpunt op het vliegwiel tegenover de markering op de rand van het carter plaatsen. In deze stand moeten de kontactpunten juist beginnen te openen en moet de resterende zuigerweg tot het B.D.P. 0,9 mm. bedragen (voorontsteking). De kontactpuntopening moet 0,3- 0,4 mm. zijn. Het gebruik van meetapparatuur b.v. Bosch EFAW 87 is zeer practisch.
-De overblijvende werkzaamheden, zoals cilinder, cilinderkop, motorkapbeplating, en het ophangen van de motor in het frame geschiedt in omgekeerde volgorde als bij demontage werd aangegeven.

Instellen en controle van oe voetschakeling.
1. Met het voetschakelpedaal de vrijloop inschakelen (tussen 1e en 2e versnelling).
2. Met plakband een potlood bevestigen aan de voetsteun van het schakelpedaal (afb.31).
3. Een stuk wit carton tussen de motorbeplating en het voetschakelpedaal met plakband aanbrengen.
4. Het achterwiel verdraaien en tegelijkertijd het voetschakelpedaal 1 naar onderen drukken (1e versnelling) en het pedaal in de onderste stand vast- houden. De positie van het voetschakelpedaal aftekenen op het carton. Kontroleer of er nog ruimte is tussen het voetschakelpedaal en de voetsteun. Eventueel de voetsteun verbuigen.
5. Het achterwiel wederom met de hand verdraaien en de 2e versnelling inschakelen. Bij ingeschakelde versnelling de bovenste stand van het pedaal aftekenen.
6. Het midden tussen de 2 markeringsstrepen bepalen en aftekenen.
7. De vrijloop inschakelen. Komt de potloodpunt niet in het midden tussen de 1e en 2e versnelling terecht, dan moet de contramoer van de excenter worden losgedraaid en de excenter zowr worden gedraaid, tot de potloodpunt precies in het midden staat.
Deze afstelling is belangrijk, omdat hiermede een feilloos schakelen wordt verkregen.
8. De contramoer vastzetten en er op letten, dat de stand van de excenter niet verandert.
Nogmaals deze controlehandelingen herhalen. Er wordt met nadruk op gewezen dat een foutieve schakelinstelling tot beschadiging van de tandwielen van de versnellingsbak kan leiden, hetgeen door een nauwkeurige afstelling kan worden vermeden.

Gebruikersavatar
bud
Berichten: 554
Lid geworden op: 28 sep 2002, 12:15
Locatie: noord holland
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0

Re: (4-bak indirect) Het in elkaar zetten van de motor

#2 Bericht door bud » 26 sep 2011, 17:41

In het rijtje axiale spelingen wordt de schakelwals niet genoemd.Of moet deze net als de V-bak assen 0,1-0,2mm zijn?

Gebruikersavatar
Enzo-tvdzijden
Expert
Berichten: 50966
Lid geworden op: 27 nov 2002, 21:55
Locatie: Gem. Leidschendam/Voorburg
Gegeven waarderingen: 51 keren
Ontvangen waarderingen: 82 keren

Re: (4-bak indirect) Het in elkaar zetten van de motor

#3 Bericht door Enzo-tvdzijden » 26 sep 2011, 17:44

0,1 mm - 0,2 mm geeft de Duitse Montageanleitung aan. Staat op de Giessen site. :idea:
http://www.kreidlertreff-giessen.de/dat ... tungen.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

en 0,1 mm - 0.1 mm voor directe schakelwalsen.

Enzo

Gebruikersavatar
bertRS
Berichten: 1306
Lid geworden op: 02 dec 2007, 21:09
Locatie: Nijverdal
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0

Re: (4-bak indirect) Het in elkaar zetten van de motor

#4 Bericht door bertRS » 26 sep 2011, 18:19

Ja daar had ik ook al na gezocht en in het topic uit shimmen krukas gevraagd.
Daar staat dat het schakelsegment 0,6 tot 0,8mm moet zijn dus dit is dan voor de schakelnaaf?

Gr. Bert

Gebruikersavatar
bud
Berichten: 554
Lid geworden op: 28 sep 2002, 12:15
Locatie: noord holland
Gegeven waarderingen: 0
Ontvangen waarderingen: 0

Re: (4-bak indirect) Het in elkaar zetten van de motor

#5 Bericht door bud » 26 sep 2011, 19:01

0,1 mm - 0,2 mm geeft de Duitse Montageanleitung aan. Staat op de Giessen site.
http://www.kreidlertreff-giessen.de/dat" onclick="window.open(this.href);return false; ... tungen.htm

en 0,1 mm - 0.1 mm voor directe schakelwalsen.
Super,bedankt enzo :clap

Het is een beetje verwarrend als je de NL montage gegevens bekijkt. Bertrs en ik weten nu dus definitief dat de wals waar de schakelvorken op neer schuiven 0,1-0,2mm zijn,en het schakelsegment die over de aantrapas gaat 0,6-0,8 mm moet zijn.Scheelt weer een hoop onrust.

Plaats reactie